O Veterán klube

Veterán klub Turčianske Teplice: Prvé prípravy na založenie občianskeho združenia v Turčianskych Tepliciach prebiehali už začiatkom roka 2012 a 11. apríla sa konalo prvé valné zhromaždenie, kde boli schválené stanovy klubu a vedenie.

Prvým predsedom sa stal Július Piliar, spoluzakladateľmi boli Jozef Požeský, Ján Požeský, Milan Košík, Ľubomír Mužík, Vojtech Jurášek, Tibor Tabaj, Milan Taraš, Jozef Chorvát, Miroslav Brokeš, Slavomír Mišík a v neposlednom rade aj naše krajšie polovičky. Klub mal v tom čase 16 členov a v portfóliu vozidiel sa nachádzali značky ako Mercedes-Benz, Fiat, Ford, VW, Jaguar, Chevrolet, Škoda, Lada, Volga, Jawa, ČZ, či Honda.

Jedným z bodov činnosti nášho veterán klubu je organizovanie zrazu historických vozidiel a charitatívna činnosť. Organizujeme dve akcie. Hlavnou je zraz historických vozidiel pod názvom STREDOM EURÓPY, ktorý sa koná vždy 15. septembra. Ideovou myšlienkou tohto podujatia je, aby sa stretli všetci, ktorí majú rovnakú krvnú skupinu ako my, bez rozdielu na veku a hodnote vozidla. Účastníkom zrazu sa snažíme pripraviť pekný deň vo forme spanilej jazdy po našom krásnom kraji a k tomu ponúknuť chutné občerstvenie.

Druhou akciou je organizovanie MDD pre deti zo špeciálnej školy v Turčianskych Tepliciach. Usilujeme sa tieto znevýhodnené detičky aspoň troška potešiť jazdou či hrami a samozrejme darčekmi. Myslíme si, že je to pozitívne nielen pre nich, ale aj pre nás, členov klubu. Taktiež sa nám podarilo zorganizovať dva ročníky Veteránskeho plesu, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých troch veterán klubov z celého Turca. Popritom pomáhame s organizovaním akcií i mestu Turčianske Teplice a počas celej sezóny sa zúčastňujeme rôznych podujatí zameraných na historické vozidlá. Jazdíme s veteránmi a spoznávame naše Slovensko, ale aj susedné štáty ako Česko, Poľsko a Maďarsko. V roku 2017 sa Veterán klub Turčianske Teplice stal členom ZZHV SR.

Pri príležitosti 10. výriočia VK TR.
Teplické zvesti

Chceme motivovať a podporovať ľudí v našom regióne v uchovaní tejto časti histórie.
Jozef Požeský

Partneri Stredom Európy - Veterán klubu Turčianske Teplice

Kontakt na predsedníctvo klubu

0907317162

0903512285

0905479148

Naše poslanie

Hlavným poslaním klubu je združovať vlastníkov a sympatizantov starých vozidiel, a to automobilov aj motocyklov.

Chceme motivovať a podporovať ľudí v našom regióne v uchovaní tejto časti histórie.

Sme aj na:

Práve tu je 69 návštevníkov a žiadni členovia on-line